Geertvanderleest.jouwweb.nl
Home » Sint Maarten

Sint Maarten

Deze rubriek gaat over het Caribische eiland Sint Maarten, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Waarom? Simpelweg omdat ik er sinds begin December 2012 woon en werk!

In deze rubriek staan wat algemene aspecten over Sint Maarten.

Dat wat ik op Sint Maarten meer specifiek meemaak en wat mij opvalt kan je lezen in de rubriek GeertBlogt of in de per jaar gebundelde versies op www.issuu.com/geertvanderleest.

 

 

_____________________________

 

Sint-Maarten (Frans: Saint-Martin) is een eiland in de Caraïbische Zee, genoemd naar de heilige Maarten (Martinus van Tours). Het ligt 240 kilometer ten oosten van Puerto Rico, en zuidelijk van Anguilla, en behoort tot de Kleine Antillen. Sint-Maarten is verdeeld in een Frans en een Nederlands deel, Collectivité de Saint-Martin respectieveljjk het land Sint Maarten, die Frans resp. Nederlands als officiële taal hebben. De voertaal op het eiland is echter Engels, doordat de bevolking grotendeels afstamt van Engelstalige slaven. De totale oppervlakte van het eiland bedraagt 87 km². De totale lengte van de grens tussen het Nederlandse en het Franse deel van het eiland bedraagt 10 km. Er is vrij verkeer tussen beide eilandsdelen.

Het Franse deel viel van 1946 tot 2007 onder het departement Guadeloupe, maar koos op 7 december 2003 bij referendum voor zelfbestuur en werd in 2007 een overzeese gemeenschap (collectivité d'outre-mer). Het Nederlandse deel is sinds 10 oktober 2010 een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Voorheen was het onderdeel van de Nederlandse Antillen.

Collectivité de Saint-Martin:

Land Sint Maarten:

Sinds 4000 v. Chr is het eiland bewoond, sinds ca. 800 door de Arowakken-indianen. In de 14e eeuw kwamen de Carib-indianen, die veel oorlogszuchtiger waren en mogelijk aan kannibalisme deden. Zij noemden het eiland Soualiga (Zouteiland). Het eiland zou op 11 november (Sint-Maarten) 1493 door Columbus ontdekt zijn. De Spanjaarden lieten het eiland aanvankelijk met rust. Rond 1630 vestigden Fransen en Nederlanders zich er, vooral vanwege het aanwezige zout, maar zij werden door de Spanjaarden verdreven. Pas in 1644 gaven de Spanjaarden hun rechten op. Op 23 maart 1648 tekenden Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een overeenkomst (Verdrag van Concordia), waarbij het eiland gedeeld werd. Pas in 1817 werd deze overeenkomst definitief; het eiland was toen al ongeveer 16 keer van eigenaar verwisseld. Op 2 november 2006 werd tussen Nederland, Curaçao en Sint-Maarten een akkoord gesloten, op grond waarvan deze twee eilanden een status aparte binnen het Koninkrijk krijgen, vergelijkbaar met die van Aruba, in het kader van verregaande staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De Nederlandse Antillen als land Binnen het Koninkrijk op 10 oktober 2010 opgeheven en heeft het Nederlandse deel van Sint-Maarten op die datum autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkregen, evenals Curaçao. De overige eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogenoemde BES-eilanden ook wel Caribisch Nederland genaamd) vormen sinds '10-10-10' als 'bijzondere gemeente' direct onderdeel van het land Nederland.

Bij de laatste volkstelling in 2001 had het eilandgebied Sint Maarten 30.594 inwoners. Het daadwerkelijke aantal inwoners was waarschijnlijk echter een stuk hoger, door het grote aantal illegalen. Ook groeit de bevolking nog steeds door immigratie.

Zelfs van de 30.594 getelde inwoners had slechts 51% de Nederlandse nationaliteit en was niet meer dan 30% op het eiland zelf geboren. De grootste groepen buitenlanders vormen staatsburgers van de Dominicaanse Republiek en Haïti (elk minstens 10% van de bevolking). Kleinere groepen buitenlanders komen uit Engelstalige landen, zoals Jamaica, Guyana, het Verenigd Koninkrijk (vooral van de Britse Maagdeneilanden) en de Verenigde Staten.

In godsdienstig opzicht is Sint Maarten zeer veelzijdig. 39% van de bevolking is rooms-katholiek, 12% behoort tot een Pinkstergemeente, 11% is methodist, 7% baptist, 6% zevendedagsadventist, 4% anglicaan, 3% joods en eveneens 3% calvinistisch (hervormd/gereformeerd).

De officiële taal is het Nederlands. Van de bevolking spreekt 68% thuis Engels, 13% Spaans, 8% de plaatselijke creooltaal en 4% Nederlands. Er zijn zowel Nederlandstalige als Engelstalige basis- en middelbare scholen. Daardoor beheersen de (Engelstalige) autochtone eilandbewoners ook het Nederlands.

bron: wikipedia 2012

____________ 

 

Foto's die ik maak op Sint Maarten of één van de naburige eilanden zijn te bekijken via openbare foto-albums die op www.mijnalbum.nl zijn geplaatst. Even zoeken in de rubriek vakanties/caribisch. Hier een link naar 1 van de albums:

www.mijnalbum.nl/Album-CGBCFQ7W

Folders en papers over:

- de geschiedenis van Sint Maarten (Engels)

- Islandhopping bij de buren (Engels)

- wat ik meemaak (gebundeld)

zijn te lezen in mijn bibliotheek op:

www.issuu.com/geertvanderleest

Veel lees en kijk plezier !Lachen

 

_______________

Maak een Gratis Website met JouwWeb